Sistemes operatius

Aquest és un mapa conceptual que vam fer emprat la pàgina web Goconqr sobre els sistemes operatius.

Mapa conceptual

mapa conceptual de sistemes operatius